Pracownicy

Andrzej Sumorek, dr inż., kierownik
pokój B-04,
tel. +48 501-853-296
tel. +48 81 538-4650
adres e-mail: a.sumorek@pollub.plRafał Panek, mgr, zastępca kierownika
pokój B-10, tel. +48 81 538-4378 (4442)
adres e-mail: r.panek@pollub.pl

Konrad Gałan, mgr inż, starszy technik
pokój B-01; tel. tel. +48 81 538-4449
adres e-mail: k.gałan@pollub.pl

Damian Gil, mgr inż., starszy referent
pokój A-17, tel. +48 81 538-4395
adres e-mail: d.gil@pollub.pl

Mateusz Hypki, mgr inż., referent
pokój B-04, tel. +48 81 538-4650
adres e-mail: m.hypki@pollub.pl
Zbigniew Kaszuba, mgr inż., specjalista
pokój B-01; tel. tel. +48 81 538-4449
adres e-mail: z.kaszuba@pollub.pl

Marcin Kneć, dr, specjalista
pokój A-15, tel. +48 81 538-4396
adres e-mail: m.knec@pollub.pl

Daniel Pietras, mgr inż, specjalista
pokój B-01; tel. +48 81 538-4449
adres e-mail: d.pietras@pollub.pl

Jerzy Rosłowicz, starszy technik
pokój B-10, tel. +48 81 538-4442
adres e-mail: j.roslowicz@pollub.pl

Kazimierz Słowik, mgr, starszy specjalista
pokój B-10, tel. +48 81 538-4442
adres e-mail: k.slowik@pollub.pl

Urszula Wiechnik, specjalista
pokój A-17, tel. +48 81 538-4395
adres e-mail: u.wiechnik@pollub.pl

Pracownicy 2015

Pracownicy Laboratorium (od lewej): Konrad Gałan, Andrzej Sumorek, Damian Gil, Urszula Wiechnik, Jerzy Rosłowicz, Rafał Panek, Kazimierz Słowik, Zbigniew Kaszuba, Marcin Kneć, Mateusz Hypki, Daniel Pietras.