Pracownicy

Kierownik pracowni:

dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL

Sekretariat:

mgr inż. Małgorzata Marszałowicz, specjalista

Pracownicy naukowo - dydaktyczni:

dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL

prof. dr hab. inż. arch. J. Krzysztof Lenartowicz

dr inż. arch. Kamila Boguszewska

dr inż. arch. Dariusz Gaweł

mgr inż. arch. Piotr Gleń

mgr inż. arch. Olga Skoczylas

mgr inż. arch. Karol Krupa

Pracownicy dydaktyczni:

dr Anna Szafranek

Nauczyciele architekci współpracujący z Samodzielną Pracownią Architektoniczną:

dr inż. arch. Oksana Chabanyuk - profesor wizytujący

dr inż. arch. Łukasz Flaga