Komisje Rady Wydziału

Komisje Rady Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechniki Lubelskiej

na kadencję 2020-2024

 

Komisja ds. kształcenia:

 • Prof. dr hab. inż. Grzegorz Golewski- – przewodniczący
 • Dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka
 • Dr inż. Anna Życzyńska, prof. uczelni
 • Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, prof. uczelni
 • Dr inż. Marek Grabias
 • Dr inż. Robert Bucoń
 • Dr Beata Klimek
 • Dr inż. Rafal Panek
 • Dr inż. Michal Pieńko
 • Dr inż. arch. Katarzyna Szmygin-Jeżyńska
 • Dr inż. Krzysztof Śledziewski
 • Mgr inż. Grażyna Borecka
 • stud. Adrianna Momot
 • stud. Magda Stachańska

 

Komisja ds. oceny okresowej n. a. (oceniająca) :

 • Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, prof. Uczelni - przewodniczący
 • Dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. Uczelni
 • Dr hab. inż. Marta Słowik, prof. Uczelni
 • Dr inż. Ewa Zarzeka – Raczkowska

 

 • Dr hab.inż. Stanislaw Fic, prof. PL - przewodniczący
 • Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 • Dr inż. Jolanta Słoma
 • Dr inż. Piotr Smażewski

Komisja oceniająca:

 • Dr hab.inż. Justyna Jaroszyńska-Wolińska, prof. PL - przewodnicząca
 • Dr hab.inż. Jerzy Podgórski, prof. PL
 • Dr inż. arch. Natalia Przesmycka
 • Dr inż. Sławomir Biruk

Komisja ds badań naukowych i rozwoju kadry:

 • Dr hab.inż. Jerzy Podgórski, prof. PL - przewodniczący
 • Dr hab.inż. Wojciech Franus, prof. PL
 • Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 • Dr inż. Grzegorz Golewski
 • Dr inż. Piotr Jaśkowski

Komisja ds. kształcenia:

 • Dr hab.inż. Anna Halicka, prof. PL - przewodnicząca
 • Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 • Dr inż. Anna Życzyńska
 • Dr inż. Wojciech Adamczyk
 • Dr inż. Sławomir Biruk
 • Dr inż. Jarosław Bęc
 • Dr inż. Witold Borowski
 • Dr inż. Sławomir Karaś
 • Mgr inż. Grażyna Borecka
 • Mgr inż. Krzysztof Janus
 • Mgr Beata Klimek
 • Inż. arch. Katarzyna Czapla
 • Inż. arch. Agnieszka Laskowska

 

W ramach WBiA działają także 2 zespoły oceniające:
 

Zespół oceniający ds. kierunku Budownictwo:

 • Dr hab.inż. Wojciech Franus, prof. PL - przewodniczący
 • Dr hab.inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL
 • Dr inż. Marta Słowik
 • Dr inż. Jerzy Kukielka
 • Dr inż. Piotr Jaśkowski
 • Dr inż. Piotr Wielgos

Zespół oceniający ds. kierunku Architektura:

 • Dr hab.inż. Mykola Bevz, prof. PL - przewodniczący
 • Dr hab.inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL
 • Dr inż. arch. Jan Wrana
 • Dr inż. arch. Halina Landecka
 • Dr inż. Danuta Barnat-Hunek