Komisje Wydziałowe

Wydziałowa komisja ds. komercjalizacji

 1. Dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL - przewodniczący
 2. Dr inż. Danuta Barnat - Hunek
 3. Dr inż. Andrzej Sumorek
   

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia

Dr inż. Wojciech Adamczyk     
Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

Przewodniczący komisji
Dr inż. Jarosław Bęc   Katedra Mechaniki Budowli
Mgr inż. Grażyna Borecka Katedra Mechaniki Ciała Stałego
Dr inż. Witold Borowski  Katedra Geotechniki
Dr inż. Waldemar Budzyński Katedra Budownictwa Ogólnego
Dr inż. Agata Czarnigowska Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych
Dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. PL Katedra Konstrukcji Budowlanych
Dr inż. Sławomir Karaś Katedra Dróg i Mostów
Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Dr inż. Maciej Trochonowicz Katedra Konserwacji Zabytków
Dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL Samodzielna Pracownia Architektoniczna
   
Mgr inż. arch. Sławomir Hapoński Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP
Mgr inż. Janusz Iberszer Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Mgr inż. Kazimierz Imbor Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Mgr inż. arch. Bartłomiej Kożuchowski Stowarzyszenie Architektów Polskich
Mgr inż. arch. Kazimierz Kraczoń Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP
Dominika Kowalczyk Student

                  

Wydziałowa komisja rekrutacyjna 2017/2018

 1. Dr inż. Marek Grabias – przewodniczący
 2. Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski - wiceprzewodniczący
 3. Mgr inż. Joanna Cichosz - sekretarz
 4. Stud. Weronika Kędzierawska

Zespół wspomagający komisję:

 1. Mgr Paweł Bartosik
 2. Mgr inż. arch. Olga Skoczylas
 3. Mgr Jadwiga Łukasik
 4. Mgr inż. Dorota Lenkiewicz
 5. Mgr Urszula Skóra Marquez
 6. Katarzyna Stelmach - Biszczak
 7. Mgr Joanna Wiśniewska – Baran
 8. Elżbieta Milanowska
 9. Stud. Aneta Foryt
 10. Stud. Katarzyna Telepko
 11. Stud. Ada Tymczak

 

Wydziałowa komisja stypendialna 2016/2017

 1. Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski - przewodniczący
 2. Mgr Edyta Alinowska                                                
 3. Pani Anna Walasek                                                   
 4. Stud. Dominika Kowalczyk
 5. Stud. Wojciech Mądro
 6. Stud. Ewa Pronobis
 7. Stud. Patryk Rumiński

 

Wydziałowa komisja kwalifikacyjna (kwalifikowanie i kierowanie studentów oraz uczestników studiów doktoranckich PL na wyjazdy do innej uczelni/instytutu w celu realizacji części studiów lub praktyk)

kierunek Budownictwo:

 1. Dr inż. Marek Grabias
 2. Dr inż. Magdalena Grudzińska
 3. Dr inż. Agata Czarnigowska

 

kierunek Architektura:

 1. Dr inż. Marek Grabias
 2. Dr inż. Magdalena Grudzińska
 3. mgr inż. arch. Wojciech Kocki

 

Wydziałowa komisja ds. zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne 2017/2018

 1. Dr inż. Marek Grabias - przewodniczący
 2. Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski - wiceprzewodniczący
 3. Mgr Jadwiga Łukasik
 4. Stud. Wojciech Mądro
 5. Stud. Dominika Kowalczyk
 6. Stud. Karolina Niezgoda

Wydziałowy Zespół Oceniający Działalność Statutową

 

 1. Prof. dr hab. Wojciech Franus
 2. Dr hab. Jerzy Podgórski, prof. PL
 3. Dr hab. Piotr Jaśkowski
 4. Dr hab. Grzegorz Golewski, prof. PL
 5. Dr inż. arch. Natalia Przesmycka

+ przedstawiciele katedr

Komisje egzaminacyjne dyplomowe

Składy komisji egzaminacyjnych - dostępne na stronie www