Komisje Wydziałowe

Wydziałowa komisja ds. komercjalizacji

Dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL - przewodniczący

Dr inż. Danuta Barnat - Hunek

Dr inż. Andrzej Sumorek
 

Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia

Dr inż. Wojciech Adamczyk     
Pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia

Przewodniczący komisji
Dr inż. Jarosław Bęc   Katedra Mechaniki Budowli
Mgr inż. Grażyna Borecka Katedra Mechaniki Ciała Stałego
Dr inż. Witold Borowski  Katedra Geotechniki
Dr inż. Waldemar Budzyński Katedra Budownictwa Ogólnego
Dr inż. Agata Czarnigowska Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych
Dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof. PL Katedra Konstrukcji Budowlanych
Dr inż. Sławomir Karaś Katedra Dróg i Mostów
Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Dr inż. Maciej Trochonowicz Katedra Konserwacji Zabytków
Dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL Samodzielna Pracownia Architektoniczna
   
Mgr inż. arch. Sławomir Hapoński Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP
Mgr inż. Janusz Iberszer Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Mgr inż. Kazimierz Imbor Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Mgr inż. arch. Bartłomiej Kożuchowski Stowarzyszenie Architektów Polskich
Mgr inż. arch. Kazimierz Kraczoń Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP
Dominika Kowalczyk Student

                  

Wydziałowa komisja rekrutacyjna 2016/2017

Dr inż. Marek Grabias – przewodniczący

Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski - wiceprzewodniczący

Mgr inż. Joanna Cichosz - sekretarz

Stud. Weronika Kędzierawska

Zespół wspomagający komisję:

Mgr Paweł Bartosik

Mgr inż. arch. Olga Skoczylas

Mgr Jadwiga Łukasik

Mgr inż. Dorota Lenkiewicz

Mgr Urszula Skóra Marquez

Katarzyna Stelmach - Biszczak

Mgr Joanna Wiśniewska – Baran

Elżbieta Milanowska

Stud. Aneta Foryt

Stud. Katarzyna Telepko

Stud. Ada Tymczak

 

Wydziałowa komisja stypendialna 2016/2017

Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski - przewodniczący

Mgr Edyta Alinowska                                                

Pani Anna Walasek                                                   

Stud. Dominika Kowalczyk

Stud. Tomasz Kurzejewski

Stud. Wojciech Mądro

Stud. Karolina Niezgoda

 

Wydziałowa komisja ds. zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne 2016/2017

Dr inż. Marek Grabias - przewodniczący

Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski - wiceprzewodniczący

Mgr Jadwiga Łukasik

Stud. Wojciech Mądro

Stud. Dominika Kowalczyk

Stud. Karolina Niezgoda

 

Komisje egzaminacyjne dyplomowe

Składy komisji egzaminacyjnych - dostępne na stronie www