Rada WydziałuRada Wydziału Budownictwa i Architektury

 
 

Członkowie RW z głosem stanowiącym   

 1. Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin - Dziekan Wydziału     
 2. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus - Prodziekan ds. nauki
 3. Dr inż. Marek Grabias - Prodziekan ds. studenckich studiów I stopnia
 4. Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski - Prodziekan ds. studenckich studiów II stopnia
 5. Prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, prof. zw.                  
 6. Prof. dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL    
 7. Prof. dr hab. inż. arch. Józef Lenartowicz, prof. PL
 8. Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski, prof. PL                    
 9. Prof. dr hab. inż. arch. Petro Rychkov, prof. zw.                             
 10. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, prof. zw.                                 
 11. Prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak, prof. zw.
 12. Dr hab. inż. Danuta Barnat Hunek
 13. Dr hab. inż. arch. Mykola Bevz, prof. PL                             
 14. Dr hab. inż. Ewa Błazik – Borowa, prof. PL
 15. Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz
 16. Dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. PL                                         
 17. Dr hab. inż. Stanisław Fic, prof. PL                                      
 18. Dr hab. inż. Grzegorz  Golewski, prof. PL                                                          
 19. Dr hab. Justyna Jaroszyńska – Wolińska, prof. PL               
 20. Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski                                                 
 21. Dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. PL                                  
 22. Dr hab. inż. Jerzy Podgórski, prof. PL
 23. Dr hab. inż. Magdalena Rogalska
 24. Dr hab. inż. Marta Słowik
 25. Dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL
 26. Dr Lucjan Gazda                                                                  
 27. Dr inż. arch. Natalia Przesmycka                                          
 28. Dr inż. Anna Życzyńska
 29. Mgr inż. Małgorzata Marszałowicz
 30. Mgr Kazimierz Słowik
 31. Stud. Magdalena Grabias
 32. Stud. Dominika Kowalczyk
 33. Stud. Wojciech Mądro
 34. Stud. Karolina Niezgoda
 35. Stud. Ewa Pronobis
 36. Stud. Patryk Rumiński
 37. Stud. Krzysztof Sidor
 38. Stud. Bartłomiej Tymosiak   

Członkowie RW z głosem doradczym

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym):

 1. Dr inż. Jolanta Słoma - przedstawiciel ZNP
 2. Dr Marcin Kneć - przedstawiciel NSZZ Solidarność

Zapraszani goście:

 1. Dr hab. inż. Jan Kukiełka
 2. Dr inż. Andrzej Sumorek
 3. Mgr Krzysztof Głąb