Wybory 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydział Budownictwa i Architektury

 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wybory uzupełniające do Rady Wydziału Budownictwa i Architektury w grupie adiunktów odbędą się dnia 9 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w Auli III w budynku WBiA.

Komunikat nr 9 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020

Kumunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Dziekana na Wydziale Budownictwa i Architektury:

Komunikat wyboru dziekana

W wyniku przeprowadzonych w dniu 4 marca 2020 r. wyborów elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni z grupy „profesorów i profesorów uczelni” na kadencję 2020 – 2024 zostali wybrani:

 1. Dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek, prof.PL
 2. Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus
 3. Dr hab. inż. Grzegorz Golewski, prof.PL
 4. Dr hab. inż. Jaśkowski Piotr, prof.PL
 5. Dr hab. inż. Magdalena Rogalska, prof.PL
 6. Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski
 7. Prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin
 8. Dr inż. Anna Życzyńska, prof.PL

 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 4 marca 2020 r. wyborów elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni z grupy „pozostałych nauczycieli akademickich” na kadencję 2020 – 2024 zostali wybrani:

 1. Dr inż. Maciej Kowal
 2. Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 3. Dr inż. Maciej Szeląg
 4. Mgr inż. Bartosz Szostak