Obchody 50-lecia WBIA

W roku 2015 Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej obchodzi 50-lecie swojej działalności. Jako datę założenia przyjęto 1.07.1965 roku, kiedy został powołany Wydział Budownictwa.

 

Ważniejsze daty z historii Wydziału Budownictwa i Architektury

Data rozpoczęcia działalności przez Wieczorową Szkołę Inżynierską – 1953

Międzyuczelniane Studium Budownictwa działające pod kierownictwem Włodzimierza Ginko przyjmuje pierwszy rocznik

studentów zaocznych na kierunku Budownictwo (82 słuchaczy)  - 1962

Przekształcenie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Wyższą Szkołę Inżynierską - 1965

Powołanie Wydziału Budownictwa - 1.07.1965r.

Przyjęcie studentów pierwszego rocznika studiów dziennych na kierunku Budownictwo - 1967

Przyjęcie studentów pierwszego rocznik specjalności: Budowa dróg i ulic – 1968

Zmiana nazwy Wydziału Inżynierii Lądowej na Instytut Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej - 1973

Uzyskanie praw do prowadzenia studiów magisterskich - 1973

Oddanie do użytkowania budynku Wydziału - 14.06.1976

Przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Lubelską - 1.08.1977

Przekształcenie Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej w Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej 26.06.1986

Uzyskanie praw doktoryzowania w dyscyplinie Budownictwo - 1994

Uzyskanie praw doktoryzowania w dyscyplinie Inżynieria Środowisko  - 1998

Odłączenie się Wydziału Inżynierii Środowiska - 2004

Utworzenie kierunku: Architektura i Urbanistyka - 2004

Zmiana nazwy Wydziału na: Wydział Budownictwa i Architektury - 1.07.2009