Egzamin dyplomowy - terminy, wyniki

 

Lista studentów dopuszczonych do Egzaminu Dyplomowego  – cześć pisemna

Studenci , którzy mają problem z zalogowaniem się do usługi Ofice 365 proszę kontaktować się z Centrum Informatycznym  na adres: office365@pollub.edu.pl celu odzyskania dostępu do konta w usłudze Office365.

Wyniki egzaminu pisemnego

Egzaminy Dyplomowe - część ustna