Egzamin dyplomowy - terminy, wyniki

 

Lista studentów dopuszczonych do Egzaminu Dyplomowego  – cześć pisemna

Wyniki egzaminu pisemnego

Egzaminy Dyplomowe - część ustna