Egzamin dyplomowy - terminy, wyniki

7 lutego 2017

10 czerwca 2017 - Pisemny poprawkowy egzamin dyplomowy na studiach I stopnia

  OGŁOSZENIE           EGZAMIN DYPLOMOWY POPRAWKOWY    NA STUDIACH I STOPNIA na    kierunku: Budownictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się 10.06.2017 (sobota)   w godz. 1000-1300 , A II       Wpuszczanie studentów do sal rozpocznie się od godz. 09.50  ...

Więcej o "10 czerwca 2017 - Pisemny poprawkowy..."

Lista studentów dopuszczonych do Egzaminu Dyplomowego  – cześć pisemna

Wyniki egzaminu pisemnego

Egzaminy Dyplomowe - część ustna