Egzamin dyplomowy - terminy, wyniki

 

Lista studentów dopuszczonych do Egzaminu Dyplomowego  – cześć pisemna

Instrukcja dla studentów przystępujących do pisemnego egzaminu dyplomowego  przy pomocy Google Classroom

Instrukcja

Studenci używający usługi Google Classroom , którzy mają problem z zalogowaniem się do tej usługi proszę kontaktować się z informatykami w celu odzyskania dostępu to konta.
WBIA - Paweł Bartosik - p.bartosik@pollub.pl
Centrum Informatyczne - Paweł Wasilewski - p.wasilewski@pollub.pl
Centrum Informatyczne - Piotr Sołyga - p.solyga@pollub.pl

Wyniki egzaminu pisemnego

Egzaminy Dyplomowe - część ustna