Egzamin dyplomowy - terminy, wyniki

 

Lista studentów dopuszczonych do Egzaminu Dyplomowego  – cześć pisemna

Studenci , którzy mają problem z zalogowaniem się do usługi Ofice 365 proszę kontaktować się z Centrum Informatycznym  na adres: office365@pollub.edu.pl celu odzyskania dostępu do konta w usłudze Office365.

Pisemny egzamin dyplomowy - studia I stopnia - 02.02.2021 :

Instrukcja postępowania dla studentów zdających pisemny egzamin dyplomowy na kierunku Budownictwo I stopnia (02.02.2021)

Wyniki egzaminu pisemnego

Egzaminy Dyplomowe - część ustna