Egzamin dyplomowy - terminy, wyniki

 

Lista studentów dopuszczonych do Egzaminu Dyplomowego  – cześć pisemna

Wyniki egzaminu pisemnego

  • Budownictwo stacjonarne I stopnia ( )
  • Budownictwo stacjonarne II stopnia (18.11.2019)
    Budownictwo niestacjonarne I stopnia ( )
  • Budownictwo niestacjonarne II stopnia  (18.11.2019)
     
  • Architektura stacjonarne I stopnia ( )
  • Architektura stacjonarne II stopnia (14.10.2019)

Egzaminy Dyplomowe - część ustna