Konkurs prac dyplomowych na kierunku Budownictwo

Informacje o konkursie:

REGULAMIN KONKURSU NA LATA 2020-2024

OGŁOSZENIE KONKURSU

Przykładowy plakat został zamieszczony TUTAJ

Wymiary plakatu A1:841 x 594 mm - układ poziomy
594 x 841 mm - układ pionowy

Przede wszystkim należy sprawdzić czy plakat zawiera:

- tytuł pracy
- rodzaj pracy (inżynierska/magisterska)
- imię i nazwisko Autora
- imię i nazwisko oraz tytuł naukowy Promotora
- logo Wydziału
- czytelne rysunki i wykresy (w dobrej rozdzielczości do druku)
- odpowiednie wymiary (format A1) wg informacji zawartej powyżej
- jasno przedstawione i opisane rozwiązanie problemu inżynierskiego za pomocą rysunków/zdjęć i tekstu (plakaty zawierające jedynie rysunki/zdjęcia bez opisów lub jedynie tekst bez opracowania graficznego są automatycznie odrzucane)
- akceptowalny format PDF lub JPEG

Plakaty konkursowe przygotowane według informacji zawartych w Ogłoszeniu Konkursu proszę składać do Sekretariatów Katedr - na płycie CD/DVD lub drogą mailową na adres katedry.

Najlepsze prace zostaną wystawione podczas corocznego zjazdu Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na tej samej uroczystości zostaną również wręczone nagrody laureatom.

Dodatkowe informację uzyskać można u Sekretarza Komisji Konkursowej:

mgr inż. Szymon Ślósarz
s.slosarz@pollub.pl
pokój 423