Konkurs prac dyplomowych na kierunku Budownictwo


Informacje o konkursie:

1. OGŁOSZENIE KONKURSU

2. REGULAMIN KONKURSU


Plakaty konkursowe przygotowane według informacji zawartych w Ogłoszeniu Konkursu proszę składać do Sekretariatów Katedr, pokoju 413 - na płycie CD/DVD lub drogą mailową na adres: b.kawecki@pollub.pl


Najlepsze prace zostaną wystawione podczas corocznego zjazdu Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


Dodatkowe dane kontaktowe:

mgr inż. Bartosz Kawecki

b.kawecki@pollub.pl

pokój 409