Office365

Wszyscy studenci mają założone konta w usłudze Office365, hasła do kont zostały wysłane na adresy mailowe (w domenie pollub.edu.pl) na przełomie marca i kwietnia 2020r..

Jeśli studenci mają problem z zalogowaniem się do usługi Office365 muszą napisać maila w sprawie odzyskania dostępu do konta na adres: office365@pollub.edu.pl używając swojego uczelnianego adresu email w domenie pollub.edu.pl

 

Poniżej zamieszczone są materiały szkoleniowe z plaformy Microsoft Office 365 i MS Teams

Materiały szkoleniowe dla studentów - Office 365