Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres huberttrammer@interia.pl

Nadesłane pytania i odpowiedzi na nie:

1. Mam pytanie dotyczące konkursu(nadania projektowego numeru). Czy może to być dowolny zbiór cyfr albo liter? Czy są jakieś konkretne zasady podpisania, czy muszę sobie sam wymyślić jakikolwiek numer?
Odpowiedź: Każdy uczestnik sam wymyśla oznaczenie pracy. Może ono być dowolnym zbiorem liter i/lub cyfr.


2. Czy może być wykorzystany skrót WBiA zamiast dlugiego napisu WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY?

Odpowiedź: W założeniu na okładce kalendarza i na jego grzbiecie powinna być użyta pełna nazwa. Ale prace nie spełniające tego warunku także zostaną dopuszczone do oceny  i nie można wykluczyć, iż szczególne walory jakiejś pracy sprawią że mimo braku oczekiwanych tekstów zostanie nagrodzona.

3. Czy okładka może być z przewagą koloru czarnego?

Odpowiedź: Tak.

4. Czy grafika na okładce może być kompozycją opartą na przetworzeniu logo Wydziału Budownictwa i Architektury?

Odpowiedź: Tak.

5. Czy logo może być wkomponowane w grafikę na okładce?

Odpowiedź: Tak.

6. W regulaminie napisane jest, że okładka powinna być w formie edytowalnej. Czy to oznacza, iż mam wrzucić plik z Photoshopa na płytkę, czy ona ma być po prostu do edycji dopiero jeśli by się okazało że praca by wygrała?

Odpowiedź: Na płytę należy nagrać tylko pliki TIFF i pdf.

7. W regulaminie jest powiedziane, że prace należy składać wydrukowane w formacie А3 w zapieczętowanym opakowaniu. Czy to oznacza że samą pracę trzeba włożyć do koperty tego formatu, czy wydrukowaną wersję można złożyć?

Odpowiedź: Wydruk projektu okładki może zostać złożony do mniejszego formatu. Aczkolwiek sugerowałbym nie składanie bardziej niż na pół.

8. Mam pytanie o ten symbol literowo-liczbowy w konkursie na kalendarz. Mam sama coś wymyślić jakieś słowo?

Odpowiedź: Tak. Może być słowo. Może być też nic nie znaczący ciąg liter i/lub cyfr.

9. Biorę udział w konkursie na kalendarz i mam pytanie odnośnie rubryki "kod projektu". Czy sama powinnam nadać kod swojej pracy, i jak powinien on brzmieć? Czy powinien się składać z samych cyfr?

Odpowiedź: Kod każdy uczestnik konkursu nadaje sam. Może składać się z samych cyfr, może składać się z samych liter, może składać się z liter i cyfr, może być nic nie znaczącym zbiorem liter i/lub cyfr, może też być jakimś słowem.