Seminaria

Rozkład zajęć seminaryjnych

Studia stacjonarne:

studia I stopnia:

Budownictwo 4 rok VII sem.

1. dr inż. Jerzy Kukiełka  -

2. dr inż. Jacek Szulej -  

3. dr inż. Maciej Trochonowicz -

4. mgr inż. Tomasz Nicer (GrupaI) - 

5 mgr inż. Tomasz Nicer (GrupaII)

6. dr inż. Marta Słowik -

7. dr hab. inż. Stanisław Fic - 

8. dr inż. Danuta Barnat – Hunek -

9. dr inż. Magdalena Grudzińska -

10. dr inż. Wojciech Adamczyk - 

11. dr inż. Tomasz Nowicki - 

12.dr hab.inż. Ewa Błazik-Borowa, prof.PL - 

Architektura 4 rok VII sem.

1.mgr inż. arch. Elżbieta Pytlarz -

2.dr inż. arch. Jan Wrana -

3.dr inż. arch. Halina  Landecka -

4.dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska -

5.dr inż. arch. Maciej Kłopotowski -

6.dr inż. arch. Natalia Przesmycka -

7.dr inż. arch.Bartłomiej Kwiatkowski  -

studia II stopnia:    

Budownictwo:1 rok II semestr:

 • dr inż. Maciej Trochonowicz (RKZ)              
 • dr hab. inż.  Bogusław Szmygin,prof PL (RKZ)              
 • dr inż. Szeląg (BE i TOB)        
 • dr hab. inż. Danuta Barnat-Hunek (TOB)         
 • dr inż. Piotr Smarzewski (KBI) -                    
 • Prof. dr inż. W. Szcześniak (DMiE)
 • dr hab. inż. Marta Słowik,prof. PLProf (KBI)           
 • dr inż. Jarosław Bęc (KBI) 

Architektura :1 rok II semestr

 • dr inż.arch.Natalia Przesmycka 
 •  dr inż.arch. Bartłomiej Kwiatkowski
 • dr inż.arch. Jan Wrana -
 • dr inż.arch. Hubert Trammer

Studia niestacjonarne:

studia I stopnia:

Budownictwo: 4 rok VIII semestr

1. mgr inż. Tomasz Nicer -

2. dr inż. Wojciech Adamczyk

3. dr inż. Marcin Górecki-

4. dr inż. Sławomir Karaś -

studia II stopnia:

Budownictwo: 2 rok III sem.

1.       dr inż. Magdalena Rogalska

2.       dr inż. Teresa Szymura -

3.       dr inż. Jerzy Kukiełka -

4.       dr inż. Maciej Trochonowicz- 

5.       dr inż. Wiesława Banachewicz -

6.       dr inż. Marek Grabias -