Seminaria

Rozkład zajęć seminaryjnych

Studia stacjonarne:

studia I stopnia:

Budownictwo 3 rok VI sem.

1. dr inż. Jerzy Kukiełka  - środa II tydzień, sala 202 w godz. 1815 – 2000 

2. dr inż. Jacek Szulej -  czwartek II tydzień, sala 306 w godz. 1815 – 2000

3. dr inż. Maciej Trochonowicz - środa I tydzień, sala 202 w godz. 1815 – 2000

4. mgr inż. Tomasz Nicer (GrupaI) -  środa II tydzień, sala 204 w godz. 1815 -2000

5 mgr inż. Tomasz Nicer (GrupaII) - środa I tydzień, sala 204 w godz. 1815 – 2000

6. dr inż. Marta Słowik - wtorek II tydzień, sala 303 w godz. 1815 – 2000

7. dr hab. inż. Stanisław Fic - wtorek II tydzień, sala 202 w godz. 1815 – 2000 

8. dr inż. Danuta Barnat – Hunek - środa  II tydzień, sala 302 w godz. 1815- 2000

9. dr inż. Magdalena Grudzińska - poniedziałek II tydzień, sala 311 w godz. 1815 – 2000

10. dr inż. Wojciech Adamczyk - środa II tydzień, sala 307 w godz. 1815 – 2000

11. dr inż. Tomasz Nowicki - środa I tydzień, sala305 w godz. 1815 – 2000

12.dr hab.inż. Ewa Błazik-Borowa, prof.PL - poniedziałek II tydzień, sala 306 w godz. 1815-2000

Architektura 3 rok VI sem.

1.mgr inż. arch. Elżbieta Pytlarz - czwartek I tydzień,sala 233 1615-1800

2.dr inż. arch. Jan Wrana - czwartek I tydzień,sala 235 w godz. 1445-1630

3.dr inż. arch. Halina  Landecka - środa I tydzień,sala 231 w godz. 1645-1830

4.dr inż. arch. Agnieszka i Maciej Kłopotowscy - piątek II  tydzień, sala 131 w godz. 1615-1800 

5.dr inż. arch. Natalia Przesmycka - środa  I tydzień, sala 131 w godz.1015-1200

6.dr inż. arch.Bartłomiej Kwiatkowski  - czwartek I tydzień, sala 135 w godz. 1730-1915

studia II stopnia:    

Budownictwo:2 rok III semestr:

 • dr inż. Maciej Trochonowicz (RKZ)-środa, sala 303 godzina 1615 - 1800                                            
 • dr inż. Janusz Bohatkiewicz (DiM) -  piątek  sala 303 godzina 1815 - 2000                                             
 • dr inż. Magdalena Rogalska (TOB)- środa, sala 34 godzina 1215 - 1400                                               
 • dr hab.inż. Tadeusz Ciężak,prof.PL(TOB) - środa, sala 205 godzina 1815 - 2000                                  
 • dr inż. Danuta Barnat-Hunek(TOB)- środa, sala 302 godzina 1615 - 1800                                         
 • dr inż. Piotr Smarzewski (KBI) - środa,         sala 207 godzina 1815 - 2000                                              
 • dr hab.inż. Anna Halicka,prof.PL(KBI) -  wtorek , sala 203 godzina 1415 - 1600                                   
 • dr inż.Grzegorz Golewski(KBI) -wtorek,        sala 303 godzina 815 - 1000                                             
 • dr hab.inż. Jerzy Podgórski(KBI) -  środa      sala 303 godzina 1615 - 1800

Architektura :2 rok III semestr

 • dr inż.arch.Natalia Przesmycka - wtorek, sala 131 godzina 1215 - 1400
 •  dr inż.arch. Bartłomiej Kwiatkowski - wtorek, sala 230 godzina 1415 - 1600
 • dr inż.arch. Jan Wrana - środa, sala 134 godzina 1015 - 1200
 • mgr inż.arch. Elżbieta Pytlarz - wtorek, sala 134 godzina 815 - 1000

Studia niestacjonarne:

studia I stopnia:

Budownictwo: 4 rok VIII semestr

1. mgr inż. Tomasz Nicer - soboty -zjazdy nieparzyste od 1645 1830 sala 310

2. dr inż. Wojciech Adamczyk - niedziele - zjazdy nieparzyste  od godz. 1500 – 1645 sala 201

3. dr inż. Marcin Górecki- niedziele - zjazdy nieparzyste  od godz. 800 – 930 sala 310

4. dr inż. Sławomir Karaś - soboty - zjazdy nieparzyste od godz. 1830 –2015 sala 301

studia II stopnia:

Budownictwo: 2 rok III sem.

1.       dr inż. Magdalena Rogalskasobota - zjazdy parzyste  od godz. 1500 – 1630 sala 308

2.       dr inż. Teresa Szymura - sobota - zjazdy parzyste  od godz. 1845 – 2030 sala 206

3.       dr inż. Jerzy Kukiełka - sobota - zjazdy nieparzyste  od godz. 1815 – 2000 sala 206

4.       dr inż. Maciej Trochonowicz-  sobota - zjazdy nieparzyste  od godz. 1715 – 1845 sala 311

5.       dr inż. Wiesława Banachewicz - piątek - zjazdy parzyste  od godz. 1730 – 1900 sala 310

6.       dr inż. Marek Grabias - soboty - zjazdy parzyste  od godz. 1500 – 1630 sala 302